محصولات متنوع

در بسته بندی شکیل برای یک نفر

لیوان میوان شماره 1

400 گرم میوه تازه پوست کنده در بسته بندی بهداشتی آماده مصرف شامل انار دان شده ، هندوانه ، ملون ، کیوی ، نارنگی ، پرتقال
12 عدد در هر کارتن 8500 تومان

لیوان میوان شماره 2

240 گرم میوه تازه پوست کنده در بسته بندی بهداشتی آماده مصرف شامل انار دان شده ، هندوانه ، ملون ، کیوی ، نارنگی ، پرتقال
12 عدد در هر کارتن 6000 تومان

لیوان میوان شماره 3

170 گرم میوه تازه پوست کنده در بسته بندی بهداشتی آماده مصرف شامل انار دان شده ، هندوانه ، ملون ، کیوی ، نارنگی ، پرتقال
12 عدد در هر کارتن 5500 تومان

محصولات متنوع

در بسته بندی متنوع برای مجالس

دیس رولتی 2 نفره

950 گرم میوه تازه پوست کنده در بسته بندی بهداشتی آماده مصرف شامل انار دان شده ، هندوانه ، ملون ، کیوی ، نارنگی ، پرتقال برای مجالس و میهمانی های شما و یا با یک دوست یا همکار خوب تقسیم کنید و با هم از میوه های تازه لذت ببرید
5 عدد در هر کارتن 14000 تومان